top of page
Gym Class

REGULAMIN

WARUNKI I WARUNKI

1. Oferowane usługi: Konsultant ds. składu oferuje spersonalizowane usługi konsultacji online dotyczące żywienia i ćwiczeń, których celem jest pomoc klientom w osiągnięciu ich celów w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez dostosowane zalecenia dotyczące diety i stylu życia. Poniższe warunki mają na celu zapewnienie integralności marki i korzyści dla klienta, aby mógł on osiągnąć swoje cele. Usługi subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi, klienci płacą za cały czas pracy z konsultantem ds. kompozycji.

 

2. Obowiązki Klienta: Klienci są odpowiedzialni za podanie dokładnych i kompletnych informacji podczas procesu konsultacji/formularza przyjmowania klientów. Bardzo ważne jest poinformowanie o wszelkich zmianach w stanie zdrowia, przyjmowanych lekach lub czynnikach stylu życia, które mogą mieć wpływ na konsultację.

 

3. Plany konsultacyjne: Nasze plany żywieniowe opracowywane są na podstawie informacji dostarczonych przez klienta. Chociaż staramy się tworzyć skuteczne plany, wyniki mogą się różnić. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, klienci muszą postępować zgodnie z przedstawionym planem. Są one opracowywane specjalnie dla każdego klienta, z możliwością złagodzenia kary tylko tam, gdzie jest to określone.

 

4. Zasady dotyczące meldowania się: Klienci są zobowiązani do regularnego meldowania się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli klient nie zgłosi się dokładnie w określonym dniu dwa lub więcej razy z rzędu bez uprzedniego powiadomienia, nie otrzyma zwrotu pieniędzy za opuszczone sesje. Po tym momencie nie będą oni również trenowani ani nie otrzymają zwrotu pieniędzy, niezależnie od tego, na jakim etapie ich doświadczenia coachingowego są.

 

5. Polityka zwrotów: Klientom przysługuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, jeśli zdecydują się nie kontynuować coachingu. B. Po rozpoczęciu usług coachingowych lub wysłaniu planu żadne zwroty nie będą zwracane. C. Klienci, którzy nie będą przestrzegać planu zgodnie z opisem, zostaną usunięci z listy trenerów i nie będą uprawnieni do zwrotu pieniędzy.

 

6. Poufność: Wszystkie informacje o kliencie, w tym dane osobowe, medyczne i dietetyczne, będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta. Jednakże wszelkie zdjęcia transformacji przedstawiające przed i po mogą być udostępniane na platformach mediów społecznościowych w celach marketingowych. Konsultant ds. kompozycji nie udostępni publicznie Twojej twarzy, chyba że określisz, że jest to dopuszczalne.

 

7. Zastrzeżenie: Informacje i zalecenia dostarczone przez konsultanta ds. składu służą wyłącznie do celów ogólnych wskazówek i nie powinny być traktowane jako substytut porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. B. Klienci z istniejącymi wcześniej schorzeniami lub przyjmujący leki powinni skonsultować się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie lub stylu życia.

 

8. Zakończenie świadczenia usług: Konsultant ds. kompozycji zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług, jeśli klient dopuści się braku szacunku, niewłaściwego lub szkodliwego zachowania wobec konsultantów lub innych klientów. W takich przypadkach zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności: Composition Consultant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z naszych usług lub jakichkolwiek dostarczonych zaleceń.

 

10. Zmiany Regulaminu: Konsultant ds. kompozycji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani, a dalsze korzystanie z naszych usług oznacza akceptację zaktualizowanego regulaminu.

 

Kontynuując korzystanie z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na powyższe warunki.

bottom of page